Bezield Verband Utrecht / Professorenmanifest

2012 DomtorenBezield Verband Utrecht (BVU) is een stichting voor geloofsgemeenschappen die behoefte hebben aan onderling contact en ondersteuning. De aandacht van BVU gaat vooral uit naar de stricte richtlijnen van de bisschoppen en de fusieprocessen tussen de parochies.

BVU werkt nauw samen met het Professorenmanifest, een initiatief van een aantal rooms-katholieke hoogleraren, die een aantal feiten en analyses over de kerkprovincie hebben samengevat in een manifest.

 

Meer informatie

Website van Bezield Verband Utrecht

Website van het Professorenmanifest