Kerkscheuring leidt tot dilemma voor kritisch katholieken

logo kAlgemene Vergadering Mariënburg in Amersfoort bijeen.

De dreiging met excommunicatie van twee pastores in Best maakt wel erg duidelijk dat in de Nederlandse katholieke kerkprovincie een kerkscheuring is ontstaan.
Kritisch katholieken vinden dat ze er gewoon bij horen, al vindt de Nederlandse kerkleiding van niet. Maar waar hoor je dan bij? En waarom blijf je erbij?

Voorzitter Henk Baars opende de vergadering met een schets van twee scenario’s waar kritisch katholieken nu uit moeten kiezen: een verdiepingsscenario, of een actie-scenario. Het verdiepingsscenario gaat uit van wat MARIËNBURG nu al doet: een kritisch geluid laten horen in het publieke debat over religieuze en maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn in de ogen van moderne christenen. Dat debat voert  MARIËNBURG vooral  in het MARIËNBURG-magazine, op het congres en op de website. Maar er zijn ook andere plaatsen voor debat zoals leerhuizen en studiedagen.

Het actie-scenario betekent een radicale keuze voor de ondersteuning van parochieverbanden en zelfstandige gemeenschappen. Die zijn in zwaar weer terecht gekomen door het kerkelijk beleid. Dit scenario betekent intensieve samenwerking met Bezield verband Utrecht (BVU), die zich tot spreekbuis heeft ontwikkeld om de vitale geloofsgemeenschappen te redden.

Ad de Groot, voorzitter van BVU, zette voor de vergadering uiteen waar BVU voor staat en welke aanpak men voortstaat. Kern is dat het kerkelijk beleid van de eucharistische centra leidt tot teloorgang van de plaatselijke gemeenschappen. Met alle mogelijke actie-middelen tracht BVU een tankwal op te werpen tegen de teloorgang van plaatselijke gemeenschappen. Het lichtende voorbeeld is de ontwikkeling in het Franse bisdom van Poitiers, waar bij alle reorganisaties de vitaliteit van de plaatselijke gemeenschappen centraal staat.

In de discussie over de scenario’s en de inleiding van de Groot kwam naar voren dat MARIËNBURG zich kan en wil inzetten voor inhoud waar het in de geloofsgemeenschappen om kan gaan. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een theologisch onderbouwde grondstructuur voor een nieuw kerk-zijn.

Meer informatie?

  1. www.antoniusinbeweging.nl
  2. www.bezieldverbandutrecht.nl
  3. De inleiding van Ad de Groot is te vinden op de website van BVU.
  4. Over het beleid in het bisdom Poitiers is in december 2009 een artikel verschenen in MARIËNBURG, tijdschrift voor kritisch katholieken. De auteur is Christian Modehn, freelance publicist, onder meer voor Publik Forum in Duitsland.
  5. Professoren-manifest

 

Amersfoort, 13 april 2013