Persbericht Kerksluitingen

Wanneer u deze nieuwsbrief met afbeeldingen niet goed kunt bekijken, kan dat wel met uw browser online.
      6 februari 2015  
 

Persbericht kerksluitingen aartsbisdom

Het bestuur van Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, heeft kennis genomen van de commotie in het aartsbisdom Utrecht rond de toekomstige sluiting van op 30 na vrijwel alle kerken.
Mariënburg constateert dat parochies met zware argumenten van tekort aan priesters, gelovigen en financiën -  waarbij aangetekend kan worden dat de financiële situatie van de bisdommen verre van transparant kan worden genoemd -  in een structuur worden gedwongen, die bestaande geloofsgemeenschappen uiteen doet vallen. In deze structuur wordt geen ruimte geboden om alternatieven en oplossingen te ontwikkelen die deze geloofsgemeenschappen bijeen kunnen houden, omdat deze oplossingen niet passen in de  orthodoxe priesterkerk waaraan de kerkleiding wenst vast te houden.

Geloofsgemeenschappen verdwijnen

Omdat niet wordt toegestaan dat geloofsgemeenschappen dichtbij huis een plek behouden waar zij samen kunnen komen, ook al is geen gewijde ambtsdrager beschikbaar, verdwijnen vele van deze gemeenschappen. Gelovigen vervreemden van hun vertrouwde geloofsplek; zij worden uit de kerk verjaagd.

Het wegvallen van een geloofsgemeenschap heeft ook een grote maatschappelijke impact. Veel vrijwilligers die ook naast de kerk dikwijls maatschappelijke taken vervullen, haken af. De sociale cohesie verdwijnt en de diaconie verkommert. De r.k.kerk verhaast aldus willens en wetens het eveneens actuele proces van de sociale en culturele ontmanteling van talrijke dorpsgemeenschappen.


Het moet Mariënburg ook van het hart dat veel van de dienstdoende pastores zo klem zitten in de bestaande kerkstructuur, dat zij niet in staat zijn alternatieve en creatieve processen op te pakken en te begeleiden.

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Als vereniging van echte, maar kritische katholieken betreurt Mariënburg het starre beleid van op zijn minst een deel van de Nederlandse kerkleiding, terwijl de opperherder in Rome de gelovigen juist aanbeveelt samen te blijven en desnoods in een garage te gaan zitten als het niet anders kan. Aan deze pastorale bezorgdheid zou iedere plaatselijke bisschop zich moeten spiegelen.

Mariënburg roept de gelovigen op om in deze hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en actief naar alternatieven te zoeken.

 


 

 

www.marienburgvereniging.nl

Contactpersoon voor pers: H.Baars, voorzitter, 06 4117 0229