De Roerom

De Roerom is een nieuws-, service- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving.

Naast het blad bestaat ook een website die u enerzijds informeert over het blad en zijn inhoud, anderzijds u ook tussentijds op de hoogte houdt over thema's die bij het Roerompubliek passen.

2013 Roerom

Meer informatie

Website van de Roerom