Geloofsgesprekken Synodale proces

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Het Synodaal Proces is nu een jaar oud. Het eerste tussenrapport is door de Nederlandse bisschoppenconferentie geschreven en gepubliceerd. Een ‘nationale synthese’ waarin ook het geluid van de Mariënburgvereniging is meegenomen. Een duidelijke kloof is zichtbaar tussen de diocesane herders van de kerk en hun gelovigen. Paus Franciscus heeft het proces met een jaar verlengd om de geluiden ‘van onderop’ beter te kunnen integreren in beleid ‘van bovenaf’.

Als Mariënburgvereniging gaan wij – vanuit ons gelovig staan in de werkelijkheid - verder in gesprek over de thema’s van het Synodaal Proces.

De eerste drie thema’s die we met elkaar verdiepen zijn:

 1. Dialoog van kerk en samenleving (18 november) 

  Waarover gaat deze dialoog? Door wie moet deze dialoog worden gevoerd in de huidige, geseculariseerde samenleving? Welke bijdrage levert deze dialoog aan mijn persoonlijk en ons gemeenschappelijk geloof?

 2. Medeverantwoordelijkheid in zending van de kerk (9 december)

  Paus Franciscus stelt dat bij synodaliteit betekent dat allen geroepen én gezonden zijn als leerlingen. Hoe kunnen we leerlingen zijn en blijven, en welke gelovige bijdrage kunnen wij persoonlijk en als Mariënburgvereniging leveren aan de zending van de kerk?

 3. Gezag en participatie (6 januari 2023)

  Gezag moet je verdienen. Onze bisschoppenconferentie blinkt niet uit in gezagvol spreken. Hoe (en met wat) kunnen we – als individuele gelovigen en als Mariënburgvereniging- het Nederlandse en Europese (leer)gezag inspireren in hedendaags geloven? Waar liggen onze kansen voor grotere kerkelijke participatie in periferie of centrum? Kunnen we me elkaar bouwstenen aandragen voor Mariënburgverenigingsbeleid in deze.

Elke sessie start met een inloop om 15.45 uur. De aftrap voor gesprek wordt verzorgd door Walther Burgering (bestuurslid) die ook de gesprekken zal leiden. Van harte genodigd om deel te nemen.

Deelname in de praktijk:

 • Hoe gaat het in zijn werk? U meldt zich <HIER> aan via de website. Op het formulier dat dan verschijnt dient u aan te vinken aan welke gesprekken u wilt deelnemen. Zorg dat het formulier nauwgezet is ingevuld en druk dan op verzenden. U ontvangt direct een email ter bevestiging van uw deelname. De maximale capaciteit is 30 personen. Toelating is op volgorde van aanmelding.
 • Op de dag van het gesprek ontvangt u omstreeks 15:00 uur een mailtje met daarin de link voor deelname. Vanaf dan kunt u de verbinding testen en eventueel daarna in vóórvergadering uzelf voorstellen aan de andere deelnemers (vanaf 15:45 uur). Duur van de gesprekken is maximaal anderhalf uur.
 • Deelname is geheel kosteloos en speciale software hebt u hiervoor niet nodig. Wél dient u te beschikken over een smartphone, tablet, laptop of desktop waarop de laatste updates van uw systeem zijn bijgewerkt.
 • Mocht het bijwonen van een digitaal videogesprek voor u technische problemen opleveren, neem dan tijdig contact op met het secretariaat. In veel gevallen lukt het dan alsnog om probleemloos deel te nemen.

pdfKlik hier voor de .pdf van dit bericht