Geloofsgesprek december


Peace

17-12: "Vrede sluiten met corona" met Margreet Spoelstra:

'Bijbels gesproken is de natuur beeld van God in haar abundante vrijgevigheid, in haar aanstekelijke levenskracht. Niet in haar gewelddadige en niet zelden dodelijke overmacht. Daarin representeert de natuur de krachten van de chaos die God gedurig overwint. We hoeven er dus ook niet bang voor te zijn, maar wij zijn geroepen deze krachten naar vermogen bij te sturen en ten goede te laten werken. Kunnen wij niet zo met het coronavirus samenwerken dat we het zijn beperkte ruimte laten, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat in het totaal het leven gediend wordt en niet de dood?' (met dank aan Erik Borgstra en 'De Bezieling')

26-11: "Religieuze overtuiging en actieve levensbeëindiging" met Henk Baars:

De kwestie van actieve levensbeëindiging is voortdurend in de media en naar ik merk ook (een soms beschroomd) gespreksonderwerp onder vriendinnen en vrienden. Er wordt heel wisselend over gedacht. De factoren die van invloed zijn op die gedachtevorming zijn velerlei. Je manier van in het leven staan, de traditie waaruit je voortkomt, bepalingen in je levenstestament als je dat hebt. Hoe denken je kinderen of verdere familie erover? Bespreken we dat of juist niet? Zijn er richtingwijzers en welke zijn voor jou behulpzaam?

Op stoom..!

Na de geslaagde pilot in juni gaat de Mariënburgvereniging het komende jaar verder met het maandelijks organiseren van geloofsgesprekken. Inspirerende en steeds wisselende gespreksleiders leiden hun eigen thema in waarna de discussie – uitwisseling van ideeën kan aanvangen. Per gesprek kunnen maximaal twintig deelnemers inschrijven.

Inspiratie

Mariënburg heeft als uitdrukkelijk beleid de vernieuwing van het geloof. Dat kun je het beste bereiken door interactie, door met elkaar te praten over allerlei zaken die met je geloof te maken hebben maar ook hoe je met je geloof in deze samenleving wilt staan. Dus praten met elkaar over geloof, maar wellicht ook over hoop en liefde.

Online

Mariënburg wil die gesprekken mogelijk maken. De ervaring in coronatijd heeft geleerd dat velen, ook ouderen handig zijn geworden met het volgen van gesprekken of vieringen via zoom of streaming thuis op de computer. Daarom gaat Mariënburg geloofsgesprekken ONLINE organiseren.

Gesprekken

Dat gaat gebeuren en wel onder de titel: Gesprekken bij de Jacobsbron. Wij zijn daarbij indachtig het diepgaande gesprek dat Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw. Dat gesprek was niet alleen diepgaand maar ook bemoedigend. Dat is ook wat Mariënburg wil: elkaar bemoedigen in het geloof.

In de praktijk

Hoe gaat het in zijn werk? Gedurende 10 maanden per jaar – het hele jaar uitgezonderd de maanden juli en augustus zorgt Mariënburg dat u aan zo’n gesprek kunt deelnemen. U krijgt een mail en via die e-mail kunt u zich inschrijven. De maximale deelname is 20 personen. Toelating is op volgorde van aanmelding. U krijgt bericht als u bent toegelaten en u ontvangt een link via welke u kunt deelnemen aan het gesprek op de afgesproken tijd. Duur van de gesprekken is maximaal 1 uur. Deelname is ook kosteloos.

Mocht het bijwonen van een digitaal videogesprek voor u technische problemen opleveren, neem dan contact op met het secretariaat, Emilio de Vlam. Hij kan u in veel gevallen helpen om probleemloos deel te nemen.


Gespreksleiders vierde kwartaal 2021

Aanmelden

Aanmelden voor leden en niet-leden kan <HIER>