Geslaagde Leerhuisdag 'Geloven Nu'

2015 Emily Kame Kngwarreye

30 mei vond de leerhuisdag GELOVEN NU plaats, in Utrecht in de Hogeschool Domstad.  Deze dag maakte deel uit van het beleid van Mariënburg, zoals dat op de Algemene Vergadering van 2014 was vastgesteld.

De dag is geslaagd! Meer dan vijftig deelnemers gingen met elkaar in gesprek over zeven thema’s onder het leidend motto Geloven nu.  Zes deskundigen begeleidden de intensieve gesprekken. 

Erik Jurgens, oud-voorzitter van Mariënburg,  leidde de gedachtewisseling over Het begrip God in onze geloofsbelijdenis.
Julia van Wel sloot daarbij aan met de onderwerpen Godsgeloof in de Bijbel en Van de Toren van Babel naar de vrede in de wereld

De Bijbel als bron van ons geloof was ook onderwerp van een leerhuisgesprek onder leiding van Alex van Heusden.
Huub Schumacher leidde een leerhuisgesprek over Waar is God te vinden? In de wereld buiten ons of in ons diepste innerlijk? 

De praktische geloofsbeleving  kwam aan bod in een leerhuisgesprek over Diaconie en godsontmoeting geleid door Henk Meeuws, en over de Zaligsprekingen onder leiding van Tom van den Beld.

Een woord vooraf van Julia van Wel, een evaluatief plenum en een dankwoord van voorzitter Henk Baars omlijstten de dag. De indruk is dat de deelnemers, onder wie ook meerdere niet-leden van Mariënburg, geïnspireerd naar huis vertrokken. 

Een uitgebreider verslag moet nog worden gemaakt, Daarna zal bezien worden of aan het initiatief leerhuizen een vervolg kan worden gegeven. De totstandkoming van de leerhuisdag lag in handen van Julia van Wel en Dominic Brügemann.


 3 juni 2015