Beleidsuitgangpunten

Wie op 6 mei bij de Algemene Vergadering is geweest, weet inmiddels welk beleid het bestuur nastreeft voor de jaren 2017 en 2018. Daarover hield voorzitter Harrie van den Akker een gloedvol betoog. Hoop en vertrouwen drijft en bezielt ons, en tegen alle verdrukking en onrecht in, willen we blijven bouwen aan een nieuwe wereld. We blijven profetisch, gericht op vrede en gerechtigheid, binnen en buiten de kerk. Dat is wat ons bindt. Het bestuur ziet de ekklesia en de gemeenschappen
van kritische katholieken als dragers van de kerk, voor Mariënburg geldt: "We are Church".

We willen niet alleen een denker, demonstrant of kritisch gelovige zijn, maar ook een 'doener' en 'omdraaier': maatschappelijke betrokkenheid hoort bij gelovig zijn. Als vereniging willen we, geïnspireerd door het evangelie, een platform en ontmoetingsplek zijn voor gelijkgezinden, voor andere progressieve en vrijdenkende gelovigen. We willen bijeenkomsten organiseren die ertoe doen, spiritualiteit versterken, zingen, en veelkleurig zijn, ruim- en vrijdenkend. En zo een draagvlak kweken, voor leden en niet leden.

 • Mariënburg is de confrontatie voorbij en op weg – op weg naar de toekomst, in samenwerking met bisschoppen, pastores, kloosterordes, andere kerken, andere religies en buitenkerkelijken.
 • Wij zijn en blijven katholieken die kritisch reageren op relevante ontwikkelingen. Dit reageren is voor ons een middel en geen doelstelling.
 • Geen enkele kritiek van Mariënburg mag zo scherp zijn dat zij het Mariënburg onmogelijk maakt als gesprekspartner te blijven functioneren.
 • Wij willen een thuis zijn van en voor progressieve en vrijdenkende gelovigen.
 • Wij willen een spreekbuis zijn van en voor diezelfde gelovigen.
 • Wij willen kritische geloofsgemeenschappen ondersteunen op het gebied van vieren, leren en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Wij willen open geloofsgemeenschappen met raad en daad ondersteunen waar dit gewenst en mogelijk is voor het bereiken en handhaven van een levensvatbare status.
 • Wij willen bouwen aan de toekomst van het geloof in Nederland door het organiseren van open bijeenkomsten waar inleiders en deelnemers met elkaar in dialoog gaan. Wij willen bouwen aan de toekomst van een kerk in Nederland waarin – vanuit een evangelische inspiratie – solidariteit, vrijheid en verscheidenheid tot hun recht komen.
 • Wij beoefenen de oecumene actief mede door andersdenkende gelovigen en organisaties van andersdenkenden uit te nodigen voor onze open bijeenkomsten.
 • Wij bevorderen en ondersteunen activiteiten gericht op sociale gerechtigheid.
 • Wij steunen armoedebestrijding door deelname aan acties van <Knooppunt Kerken en Armoede>. Wij zoeken samenwerking met organisaties voor hulpverlening
 • Wij willen spraakmakende en verbindende activiteiten blijven ontwikkelen waar vrijdenkende en kritische gelovigen elkaar kunnen ontmoeten.
 • Wij steunen initiatieven en activiteiten van personen en organisaties die gericht zijn op doelen zoals de onze  – lokaal, nationaal en internationaal.
 • Wij participeren in Catholic Church Reform International (CCRI), European Network EN-RE, We Are Church International (WACI) en Global Council Network die samen een wereldwijde Lekensynode voorbereiden voor 2018, te houden in Aparecida in Brazilië.
 • Wij nodigen leden uit mee te denken hoe we onze doelstellingen kunnen verwezenlijken. Wij nemen ons voor regionale bijeenkomsten te organiseren om zo veel mogelijk leden te bereiken en te betrekken bij het bedenken en uitvoeren van plannen.

 

 


 

Juni 2017