Fout bankrekeningnummer van Mariënburg

logo xIn de Ledeninformatie van februari staat een verkeerd bankrekeningnummer van Mariënburg.

Wie zijn contributie zelf betaalt, dus niet per automatische inscasso, moet rekeningnummer NL77 RABO 0329 9215 68 gebruiken.

(Het verkeerde nummer eindigt op 26).
De penningmeester biedt zijn verontschuldiging aan voor deze fout.

Wat de hoogte van de contributie resp. een abonnement betreft: in 2015 heeft de Algemene Vergadering besloten de bedragen voor 2016 te verhogen, tot € 35,-- voor de contributie resp. € 25,-- voor een abonnement zonder lidmaatschap.


22 februari 2016