Leerstoel Vrijzinnige Religie en Humanisme

2015 vrijzinnigen NL

Aan de Universiteit voor Humanistiek is een leerstoel Vrijzinnige Religie en Humanistiek ingesteld.

Laurens ten Kate, filosoof en godsdienstwetenschapper, is benoemd tot bijzonder hoogleraar door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed.

Deze stichting is een  initiatief van Vrijzinnigen Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Deze stichting wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen.2015 L ten Kate

'Vrijzinnigheid is met een open geest zoeken naar spirituele voeding en zingeving om geëngageerd te kunnen leven.'

'Een vrijzinnige levenshouding kan bijdragen aan de versterking van vrijheid, tolerantie en compassie in de Nederlandse samenleving.'

Meer lezen?

Vrijzinnig Nederland

Doopsgezinden

Remonstranten

Universiteit voor Humanistiek