Bed, bad en brood

logo xPersbericht Mariënburg

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, leeft intens mee met de vluchtelingen in Nederland, die weer slachtoffer zijn van onwerkbare resultaten van politieke onderhandelingen rond de bed-, bad- en brood-regeling. Wij betreuren ten zeerste de uitwerking die dit heeft op de al zwaar geplaagde geestelijke gezondheid van de vele onuitzetbaren in Nederland.

Het is een verbijsterend feit, dat volstrekt normale en aanvaarde humanitaire waarden in ons land uiteindelijk niet gerealiseerd kunnen worden. Vanuit onze rooms-katholieke en dus christelijke traditie en spiritualiteit roepen wij onze vrijwilligers en allen die deze problematiek ter harte gaat, op zich tot het uiterste te blijven inspannen deze waarden te behoeden en te bewaren.

Wij willen wijzen op de mogelijkheid de zo genaamde buitenschuldregeling zodanig te vereenvoudigen, dat niet slechts enkelen per jaar hiervan gebruik kunnen maken. Wij verbazen ons erover dat daarover in de politieke onderhandelingen niet gerept is.

Mensen en vluchtelingen zijn nooit het probleem; bureaucratie en regels wel. Wij roepen de leiders van de Nederlandse kerken op om niet te zwijgen en luid hun stem te laten horen.

Op 31 oktober 2015 zal het jaarlijkse congres van Mariënburg geheel in het teken staan van de zorg voor hen die in deze welvaartsmaatschappij in verdrukking komen door armoede, uitsluiting en inhumane maatregelen.


 26 April 2015