Synode over het gezin: laat van u horen

2015 paus 3

 
U kunt uw mening laten horen over het onderwerp van de komende bisschoppensynode. De  Vereniging van Pastoraal Werkenden Haarlem - Amsterdam (VPW) heeft de vragenlijst uit Rome ingevuld.

De VPW selecteerde een aantal onderwerpen uit de vragenlijst:

  • de pastorale uitdagingen
  • de onverbrekelijkheid van het huwelijk
  • de barmhartigheid tegenover gebroken en kwetsbare gezinnen
  • de pastorale zorg voor mensen die niet in de kerk zijn getrouwd
  • de pastorale zorg voor homoseksuelen.

De VPW reageerde met een realistisch en pastoraal antwoord op de gestelde vragen.

De volledige VPW-tekst is te lezen op de    Website van VPW Haarlem - Amsterdam.

Laat van u horen

Kunt u zich verenigen met de tekst van de pastoraal werkenden? Onderteken dan het document. 
Ga daarvoor naar bovengenoemde website van de VPW Haarlem - Amsterdam.

Als u kunt instemmen met de tekst, klik dan op de website van de VPW op deze blauwe knop :Afbeelding 30

Actie sluit op 10 april

We mogen aannemen dat de bisschoppen in Rome een ander geluid laten horen dan de gemiddelde gelovige.
Daarom gaat de VPW  haar tekst half april  zelf sturen naar het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome.
Inclusief de namen van de ondertekenaars.

Weet dat de actie op 10 april wordt afgelsoten. De VPW heeft enige dagen nodig om de namen van de ondertekenaars te verwerken en via de nuntius naar de synode te sturen.

Informeer ook anderen

U kunt deze oproep en informatie verspreiden in uw netwerk.

Er is ook een symposium

Op 22 april organiseren de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging een symposium over het thema van de bisschoppensynode. Hartje stad Utrecht, goed bereikbaar met de trein.

Ook een prima gelegenheid om actief mee te praten!

Informatie over het symposium van KNR en Unie NKV.

Vorige berichten over de synode

Locaal vervolg op het synode-proces (november 2014)

Bisschop Bonny pleit voor respect voor homo's en gescheiden mensen (september 2014)

Varklaring van 70 theologen (januari 2014)

Website van VPW Haarlem - Amsterdam

 

 


maart 2015