Weerwerk tegen de toekomstvisie aartsbisdom

2015 aartsbisdom

 

Al geruime tijd speelt er een felle discussie in het aartsbisdom, over de visie van kardinaal Eijk op zijn beleid van kerksluitingen. Een overzicht.

 

 


Laatste ontwikkeling: 8500


Bezield Verband Utrecht en het Professorenmanifest melden 8500 reacties op de Noodkreet aan de paus.
Op naar de 10000 ?

Tot 18 maart kunt u úw reactie hieraan toevoegen.
Ga daarvoor naar De Noodkreet op de website van Bezield Verband Utrecht.


Overzicht van de gebeurtenissen

Beleidsvisie van kardinaal Eijk

2012 Kard EijkDe kardinaal stelde onlangs zijn visie op schrift, op de komende decennia in het bisdom.
Met als titel Het geloof in Christus vieren en verbreiden.

Enkele citaten:
In mijn toespraak tot de Heilige Vader tijdens het ad-liminabezoek op 2 december 2013 heb ik de verwachting uitgesproken dat tot 2020 een-derde en tot 2025 twee-derde van de kerken aan de goddelijke eredienst zullen worden onttrokken. (...) Naar verwachting zal het aantal parochies dat ons aartsbisdom nu nog telt tot minder dan 20 worden teruggebracht.

Visiestuk van Kardinaal Eijk, 23 november 2014

Kritisch geluid van Jozef Wissink

2015 wissinkJozef Wissink, priester en emeritus hoogleraar theologie, reageerde met de tekst  De verwoesting van een bisdom; het masterplan van kardinaal Eijk.

Enkele citaten: Geen sociologie, geen goede theologie van de kerk en geen echt leiderschap. (...) Wanneer heel het functioneren van de kerk ten dienste komt te staan van de gewijde ambtsdragers, heet dat klerikalisme. (...) Ondertussen dreigt dus een totale ontkerstening van hele streken van ons aartsbisdom. (...) Daarom komt tenslotte toch de vraag weer op, of het niet mogelijk is om met collega-bisschoppen aan Rome de vraag voor te leggen, of de criteria voor de priesterwijding versoepeld kunnen worden, zodat op zijn minst de priesterwijding van viri probati toegestaan wordt.

Kritisch geluid van Jozef Wissink, datum?

Reactie aartsbisdom

2015 Roland EnthovenVanuit het aartsbisdom komt er een gepikeerde reactie door Roland Enthoven, hoofd Communicatie, onder de titel: Priester Wissink maakt van kardinaal Eijk zondebok.
Reden is dat de tekst van Wissink feitelijke onjuistheden bevat, aldus de website van aartsbisdom.

Citaat: Als alternatief voor het sombere maar realistische beeld dat kardinaal Eijk schetst, biedt oud-hoogleraar Wissink slechts valse hoop, gestoeld op onmogelijke verwachtingen. Dat is vooral teleurstellend omdat hij beter kan en moet weten.

Reactie van Roland Enthoven, 7 januari 2015

Professoren laten van zich horen

2015 prof manifestEr is een tweede professorenmanifest uitgebracht: Over het voortbestaan van lokale geloofsgmeenschappen in het aartsbisdom Utrecht.

Citaat: Als alternatief pleiten wij voor een beleid gericht op het stimuleren in plaats van opheffen van lokale geloofsgemeenschappen, met een grote inbreng van goed opgeleide leken(voorgangers), die de bouwstenen vormen van de kerk en priesters die langs de hun toevertrouwde gemeenschappen trekken,

Tweede professorenmanifest, 22 januari 2015

Klik hier voor een  steunbetuiging aan het tweede professorenmanifest.

Steunbetuigingen vanuit het bisdom

Wissink kreeg de steun van 93 emeriti, pastoraal werkers, diakens, priesters en parochiemedewerkers uit het aartsbisdom Utrecht.  

Citaat: We onderschrijven zijn (= Wissink) analyse van de brief van Kardinaal Eijk van 23 november 2014, zijn kritische vragen en opmerkingen over de inhoud van genoemde brief. (...)
Een open gesprek stellen wij ten zeerste op prijs.

Steunbetuiging emeriti, pastoraal werkers e.a., 23 januari 2015

Oecumenisch perspectief

2015 gerard de korteBisschop Gerard de Korte

Gezegd: Rooms-katholieke kerken in een dorp met een redelijk vitale achtergrond kunnen verdere samenwerking zoeken met protestantse gemeenten als dat de betrokkenheid van mensen bij kerk en gemeenschap ondersteunt.

De Korte op website Raad van Kerken

Interview De Korte op Radio 5 (video)

 

2015 m.goskerMargriet Gosker,      
emeritus predikant en oecumenisch theoloog

Citaat: Ik had wel een beetje oecumenische bemoediging verwacht. Er zijn meer christenen die het geloof in Christus vieren en verbreiden. Samen staan we sterker en beleid in deze tijd kan volgens mij niet anders dan oecumenisch zijn.
In een interview met bisschop Gerard de Korte op Radio 5, programma Onderweg.

Reactie van Margriet Gosker, op deze website, 15 december 2014

Bisschop de Korte doet het anders

Bisschop de Korte vindt dat zijn gelovigen zich niet moeten laten gijzelen door zorgen over de toekomst van de Kerk. Onder de titel DE JAREN VAN DE WAARHEID   -   Katholieken, neem uw verantwoordelijkheid ! zette hij zijn visie uiteen.
Hij pleit voor nieuw missionair pastoraat waarbij de katholieke identiteit, het bereiken van nieuwe mensen en het aanboren van nieuwe middelen centraal staan.

Citaat: Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Denken in termen van louter krimp dreigt ieder enthousiasme te doven.

Visie van bisschop De Korte op de toekomst in zijn bisdom, 30 januari 2015

Bezield Verband Utrecht gaat door2015 BVU

Op 7 februari vond in Amersfoort weer een bijeenkomst plaats van Bezield Verband Utrecht: Wij gaan door. Bedoeld voor gemeenschappen waar kerksluiting dreigt.

Brievenactie

De aanwezigen besloten als gewone gelovigen een beroep te gaan doen op paus Franciscus om de catastrofe te keren. Binnen enkele dagen heeft BVU dit initiatief uitgewerkt in de vorm van een noodoproep met handtekeningen en een persoonlijk brievenactie naar de paus.

Klik hier voor meer informatie over brievenactie

Nieuwe website: Verontrusteparochianen.nl

Persbericht Mariënburg

Naar aanleiding van alle onwikkelingen roept het bestuur van Mariënburg de gelovigen op om in deze hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en actief naar alternatieven te zoeken. Het moet Mariënburg ook van het hart dat veel van de dienstdoende pastores zo klem zitten in de bestaande kerkstructuur, dat zij niet in staat zijn alternatieve en creatieve processen op te pakken en te begeleiden.

Persbericht kerksluitingen

pdfArtikel in Friesch Dagblad 7 februari 2015

  • Kardinaal wil niet praten met tegenstanders kerksluitingen. Die discussie hoort gevoerd te worden met de parochiebesturen.

       Lees verder: Nieuwsbrief Professorenmanifest

  • Grensgangers: interview (20 min.) met Jozef Wissink over het sluitingsbeleid van bisschop Eijk.

       Beluister het interview op Radio KIK

  • Verbondsverklaring van verontruste parochianen

       Nieuwe website

  • Noodkreet aan paus Franciscus krijgt meer dan 5000 reacties en handtekeningen.
    Termijn verlengd tto 15 maart.

       Lees meer


 update 28 febr.