Gezamenlijke nieuwsbrief Mariënburg - De Roerom

logo-MB-RoeromSamenwerking van Mariënburg en De Roerom leidt tot uitgave van een digitale nieuwsbief. Half januari in uw email-box.

Inbreng van twee kanten

  • Mariënburg stimuleert onderling gesprek en uitwisseling van gedachten over religie, kerk en samenleving.
  • De Roerom brengt de belangwekkende actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland in beeld.

De nieuwsbrief wordt gevuld met de bekende lees-meer-knoppen en met korte aanduidingen van berichten, waarna u naar het bericht doorklikt. Het bericht zelf treft u dan op de website van Mariënburg of van De Roerom, naargelang de aard van het bericht. 

Community

De ontvangers van de Mariënburg Nieuws- en Debatbrief ontvangen voortaan de nieuwe nieuwsbrief.

De Roerom kende nog geen digitale nieuwsbrief. De abonnees zijn per brief uitgenodigd zich aan te melden voor de gezamenlijke digitale nieuwsbrief.

Vrijwilligers maken het mogelijk

De redactie ligt in handen van de webmasters van Mariënburg en De Roerom.
De besturen van Mariënburg en De Roerom dragen gezamenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze nieuwsbrief.


december 2014, aangepast januari 2016