Europees Netwerk bijeen in Gent

2014 EN
Van 1 mei tot en met 4 mei vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats van het European Network Church On The Move (EN). Ditmaal in Een Oude Abdij in Drongen, een klein plaatsje vlakbij Gent.

Marienburg was vertegenwoordigd door voorzitter Henk Baars en bestuurslid Michel Besnard
(zie foto, een still uit een video-opname).

Council 50

De vergadering besprak het voornemen om in het weekend van 13-15 november 2015 met zoveel mogelijk mensen uit het kritische katholieke netwerk in en buiten Europa naar Rome te gaan. Dit vanwege de sluiting 50 jaar geleden van het Tweede Vaticaans Concilie. Het doel is de vruchten van het concilie te presenteren voor de ogen van de wereld.

Politiek

Het EN sprak uit de werkzaamheden van het Platform voor secularisme in de politiek van het Europese Parlement (EPPSP) te ondersteunen.2014 EN-gent.jpg

Ook ondersteunt het EN de werkzaamheden van de Groupe de travail International, Interculturel, Interconvictionnel (G3I), een project om interculturele en interreligieuze activiteiten te bevorderen.

Tenslotte is er gesproken over een verklaring voor de Europese verkiezingen. Die tekst is nog niet klaar, maar zal op de website van de EN verschijnen.

Euthanasie

Er was ook een studiedag over de ethische vragen rond abortus en euthanasie. Daarbij ging de aandacht uit naar de wetgeving in de verschillende landen. Met name de kwestie dat België zo snel had ingestemd met wetgeving om jongeren onder de 18 jaar het beslisrecht te geven voor euthanasie kwam aan de orde. Iedereen was het er over eens dat die wetgeving te snel er doorheen was gekomen, onder druk van de verkiezingen.

Benoit van Cutsem werkte 20 jaar in een centrum voor bio-ethiek aan de katholieke universiteit van Louvain la Neuve, en legde een  concrete zaak voor. Hij vertelde dat de werkdruk in hospitalen dikwijls zo groot is dat het moeilijk is om kwaliteitsbeslissingen te nemen.  Bestaat er in medische teams wel echte vrijheid van meningsuiting?  Routine en groepsdenken spelen velen parten. Ook is het onderscheid tussen wat moet gedaan en wat mogelijk is niet altijd even duidelijk.

Meer informatie?

Europees Netwerk

Council 50


10 mei 2014