In 2012 is Mariënburg veel zwaarder in gaan zetten op het openbaar debat. Aldus Het jaarverslag 2012.

Lees meer...

2017 06 roze zaterdag

Mariënburg betreurt dat Mgr. Gerard de Korte de beoogde roze viering in de St Jan op 24 juni a.s.  – roze zaterdag – afgeblazen heeft.

 

 

2017 05 willibrord utrecht 2

Het bestuur van Mariënburg roept de leden op tot ondertekening van deze petitie.

Mariënburg organiseert een leerhuismiddag rond geloven.
Leren en met elkaar in dialoog gaan over vragen die u belangrijk vindt voor uw geloof. Of ontdekken dat anderen hetzelfde of juist heel anders denken dan u denkt.

 

Lees meer...

2017 02 leerhuis


Mariënburg organiseert een Leerhuismiddag.
Deze sluit aan op de Algemene Vergadering van 6 mei 2017, maar is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, leden en niet-leden.
Kostenloos voor leden, en tegen betaling voor anderen.

Onderwerpen

 • Geloofsvernieuwing
  Sinds 2009 probeert Mariënburg een proces van geloofsvernieuwing op gang te brengen. In 2011 heeft zij een kritische en vanuit verschillende optieken onderbouwde visie op de Apostolische Geloofsbelijdenis aan haar leden voorgelegd, en hebben 20 gespreksgroepen besproken wat zij geloven en hoe zij hun geloof beleven. Op de Relibazaar in 2016 waren er workshops gericht op geloofsvernieuwing. Hoe kan Mariënburg aansluiten op wat de deelnemers hebben ingebracht?
  Begeleiding: Harrie van den Akker, voorzitter Mariënburg

 • Jezus van Nazareth
  Wie is Jezus van Nazaret? Geloven wij wat er over hem gezegd wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis die in de eucharistieviering gebeden wordt? Wordt daarin voldoende tot uitdrukking gebracht wat Jezus voor ons mensen van deze tijd betekent? Wij denken daarbij aan onze relatie met Jezus en met God en aan de consequenties daarvan voor de christelijke praktijk.  Zou een nieuwe formulering van de geloofsbelijdenis gewenst zijn?
  Begeleiding: Tom van den Beld

 • Godsgeloof en menslievendheid
  Er is een mystieke weg naar God, die ons voert naar de mensen in de wereld om ons heen, met name naar de medemens in nood. We ontdekken op die weg dat het eren en dienen van mensen, het eren en dienen van God is, dat ieder die liefheeft uit God geboren is en God kent. Zo is het ons gegeven om menslievend te zijn vanuit onze verbondenheid met God.
  Begeleiding: Henk Meeuws

 • Grenzen aan vrijgevigheid
  Na een korte inleiding door Hub Crijns van het Knooppunt Kerken en Armoede wordt u uitgenodigd om ervaringen en overtuigingen uit te wisselen en aan te vullen aan de hand van een vraag: hoe wordt onze vrijgevigheid voor de armen beperkt door andere doeleinden en belangen? Indien mogelijk wordt deze dialoog afgesloten met een verklaring of advies voor vervolgsessies in den lande.
  Begeleiding: Hub Crijns en Ed Schreurs

 • Brede oecumene, ja of mee?
  Bisschoppen van Andrah Pradesh hebben zich onlangs uitgesproken voor het in ons oecumenisch streven opnemen van Hindu's, Moslims en ongelovigen van goede wil. Het uitsluiten van wie dan ook zou in strijd zijn met de boodschap van Jezus. Gereageerd kan worden op een column van de Indiase journalist James Kottoor. Wat betekent een brede oecumene voor ons geloof als (kritische) christenen?
  Begeleiding: Julia van Wel

U kiest één van deze leerhuizen.

Brochure

Er is een brochure beschikbaar met meer informatie over deze leerhuismiddag.
Leden die bij de aanmelding voor de Algemene Vergadering al gevraagd hadden om de brochure, krijgen deze automatisch toegestuurd.

Andere leden en andere geïnteresseerden kunnen deze brochure op aanvraag kostenloos toegestuurd krijgen. Gebruik daarvoor onderstaande knop.

AANVRAGEN BROCHURE

De brochure ontvangt u medio april per post.
Als u de brochure aanvraagt na 15 april, kunnen we de brochure alleen per e-mail naar u toesturen.

Waar?

Cursus- en vergadercentrum Domstad.
Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

ROUTEBESCHRIJVING

Wanneer?

Op 6 mei van 13.30-16.00 uur

Kosten

Leden: kostenloos
Overigen: 5 euro per persoon

Aanmelding en betaling

Iedereen die wil deelnemen aan de Leerhuismiddag wordt vriendelijk verzocht zich hiervoor aan te melden. Gebruik daarvoor onderstaande link.

AANMELDING LEERHUISMIDDAG EN BETALING


februari 2017 / bijgew. maart 2017

 

 

2016 bazaar

Misschien is dat de beste samenvatting van de Relibazaar van zaterdag 29 oktober. Een drukbezochte dag waar menigeen tevreden op terugkeek.

 

Lees meer...

2016 dick wessels

 

Op 26 mei 2016 overleed Dick Wessels, een prominent lid van Mariënburg. Tom van den Beld schreef een In Memoriam.

logo k

Mariënburg – Vereniging van kritisch katholieken – is zeer verheugd over de verfrissende boodschap die Mgr.  Gerard de Korte afgelopen zaterdag afgaf tijdens zijn installatie als de nieuwe bisschop van Den Bosch.
Persbericht

logo k

 

Het Jaarverslag 2015 van Mariënburg is verschenen.

pdfJaarverslag Mariënburg 2015

 

2016 Aad de Haas

 

Aad de Haas, 16e kruiswegstatie in Wahlwiller, Zuid Limburg


 

 

 

2012 av

Er valt iets te kiezen op de Algemene Vergadering.
Aldus liet het bestuur deze week weten aan de leden van Mariënburg, in een tweede uitnodiging voor deze bijeenkomst.

 

2015 gerard de korte

 

Brekend nieuws, zo heet dat blijkbaar tegenwoordig. Brekend nieuws was het dat bisschop Gerard de Korte overgeplaatst wordt van Groningen naar den Bosch.

 

 

logo x

In de Ledeninformatie van februari staat een verkeerd bankrekeningnummer van Mariënburg.

2015 klimaattop


De GLOBAL CATHOLIC CLIMATE MOVEMENT biedt op 10 decemberbijna 900.000 handtekeningen aan onder een petitie voor de klimaattop.

 

 

 

 

2015 oecumenisch symbool


Paus Franciscus bezocht de Evanglisch-lutherse gemeenschap in Rome.

 

 

2015 kerk geld

 

Afgelopen weken werden in het Vaticaan weer vertrouwelijke documenten gestolen en doorgespeeld aan journalisten.

 

Vrijdag 30 oktober bleek de website van Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, gehackt.

Ook de nieuwsbrief OpZien moest daardoor verstek laten gaan.

We zijn gelukkig weer on line !
De afgelopen week is er hard gewerkt om de website te controleren en de bescherming tegen hack-pogingen te verstevigen.


 

 

2015 Gralike

De pastoor van de Norbertusparochie in Dronten draagt penningmeester Rhianna Gralike voor voor eervol ontslag. Zij is transgender, en dat zou niet corresponderen met de leer van de kerk en het kerkelijke recht.

 

 

2015 vrijzinnigen NL

Aan de Universiteit voor Humanistiek is een leerstoel Vrijzinnige Religie en Humanistiek ingesteld.

 

 

2015 laudato si

Laudato Si' is de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijke huis: het beheer van de schepping, de sociaal-economische ongelijkheid tussen mensen, en de aantasting van de kwaliteit van leven.

Nederlandse vertaling van de encycliek