Algemene Vergadering 2023

Marienburg

De Algemene Vergadering 2023 vindt plaats op zaterdag 3 juni, van 10.30 - 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Locatie: Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort. De lunch wordt u aangeboden.

Het voorlopige programma is als volgt:

- 10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
- 10.30 uur: Opening door voorzitter Harrie van den Akker

  • Vaststelling van de agenda
  • Conceptverslag Algemene Vergadering 2022
  • Inhoudelijk jaarverslag
  • Financieel jaarverslag
  • Samenstelling bestuur
  • Functielijst
  • Beleidsvoornemens
  • Begroting 2023-2024
  • Rondvraag

- 13.00 uur: Lunch (wordt u aangeboden)
- 14.00 uur: Middagprogramma met lezing door Dr. Ellen ter Gast over 'GEWETENSVORMING'.

De vraag hierbij is hoe oudere generaties kunnen bijdragen aan de gewetensvorming van jongere generaties.
De toenmalige stichting Thomastafels heeft in de afgelopen jaren dialogen gevoerd over onderwerpen die een raakvlak hebben met gewetensvorming: milieu, levensdoel, zelfopoffering etc. De bedoeling was hierover ook lessen op middelbare scholen te geven maar helaas gooide ook hier Covid roet in het eten.
H
et programma start met een inleiding door Dr. Ellen ter Gast, praktisch filosoof (en nog veel meer). Daarna volgt een gedachtewisseling over de vraag hoe verhalen en ervaringen van ouders en grootouders een bijdrage kunnen leveren aan de gewetensvorming van jongeren.

- 16.00 uur: Afsluitende borrel

U kunt naar keuze deelnemen aan de afzonderlijke programma onderdelen.