Geloofsgesprekken


Als God renoveert

Inspiratie

Mariënburg heeft als uitdrukkelijk beleid de vernieuwing van het geloof. Dat kun je het beste bereiken door interactie, door met elkaar te praten over allerlei zaken die met je geloof te maken hebben maar ook hoe je met je geloof in deze samenleving wilt staan. Dus praten met elkaar over geloof, maar wellicht ook over hoop en liefde.

Online

Mariënburg wil die gesprekken mogelijk maken. De ervaring in coronatijd heeft geleerd dat velen, ook ouderen handig zijn geworden met het volgen van gesprekken of vieringen via zoom of streaming thuis op de computer. Daarom gaat Mariënburg geloofsgesprekken ONLINE organiseren.

Gesprekken

Dat gaat gebeuren en wel onder de titel: Gesprekken bij de Jacobsbron. Wij zijn daarbij indachtig het diepgaande gesprek dat Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw. Dat gesprek was niet alleen diepgaand maar ook bemoedigend. Dat is ook wat Mariënburg wil: elkaar bemoedigen in het geloof.

In de praktijk

Hoe gaat het in zijn werk? Gedurende 10 maanden per jaar – het hele jaar uitgezonderd de maanden juli en augustus zorgt Mariënburg dat u aan zo’n gesprek kunt deelnemen. U krijgt een mail en via die e-mail kunt u zich inschrijven. De maximale deelname is 20 personen. Toelating is op volgorde van aanmelding. U krijgt bericht als u bent toegelaten en u ontvangt een link via welke u kunt deelnemen aan het gesprek op de afgesproken tijd. Duur van de gesprekken is maximaal 1 uur. Deelname is ook kostenloos.

Elke maand zorgt onze vereniging voor een gespreksleider, die dus als zodanig 2x achtereen fungeert. Wij zullen beginnen in de maand juni met 2 pilots en aan de hand van de ervaringen met die pilots zullen wij beslissen of wij in september met de gesprekken doorgaan.

Pilot

Het eerste onlinegeloofsgesprek vindt plaats op vrijdag 4 juni om 16.30 uur onder leiding van Franck Ploum, het tweede op 18 juni zelfde tijd eveneens met Franck Ploum. Het eerste gesprek op 4 juni heeft als thema “Als God renoveert” en het gesprek op 18 juni “Geloven in gemeenschap”