Nathalie Becquart

Wéér een stapje op weg naar gelijke behandeling...

Voor het eerst heeft de paus een vrouw stemrecht gegeven op het kantoor voor bisschoppen synodes. De Franse Sr. Nathalie Becquart is op dat kantoor benoemd tot ondersecretaris.

Vaticaan

Vrouwelijke lector of acoliet nu officieel toegestaan.

Hoewel het in de meeste kerken in Nederland al de gewoonste zaak van de wereld lijkt, was het officieel niet toegestaan dat vrouwen lector of acoliet waren, behoudens als uitzondering en alleen indien de betreffende bisschop dit toestond. 

McCarrick

Na de Spotlight onthullingen van de Boston Globe in 2002/2003 over pogingen van de R.K. Kerk om plaatselijke seksuele misbruiken te verdoezelen, hebben we nu in 2020 de 400+ pagina's van het McCarrick Report over een vergelijkbare situatie in Washington DC.

Tony Flannery

De Ierse redemptorist Tony Flannery werd in 2012 door het C.D.F. (R.K Congregatie voor Geloofsleer) gestraft voor het publiceren van artikelen over de wijding van vrouwen, het priesterschap en LGBTQ+ mensen.

Rutger Bregman: De meeste mensen deugen Johan Goud over het boek van Rutger Bregman: Drie dingen: het heeft indruk op me gemaakt; het heeft me in theoretisch opzicht niet overtuigd; ik sympathiseer met Bregmans pleidooi voor vertrouwen...

Huub Schumacher


Afdeling West Noord-Brabant
nodigt u uit
Eerste Mariënburg lezing 2019-2020
door Huub Schumacher
MODERNE IDEOLOGIËN...


Wanneer: maandag 16 september 2019 
Aanvang: 19.30 uur, tot 21.30 uur
Waar: Mariastede, St Theresiastraat 44 Roosendaal  
Toegangsprijs: € 10,- voor de gehele avond

radio5

Op zaterdag 6 januari is voorzitter Harrie van den Akker geïnterviewd door KRO Radio. Aan de orde kwamen onder andere de petitie 'Ze zijn al thuis' en de switch van Mariënburg van vereniging naar beweging. Klik hiernaast op het logo van Radio 5 om het te beluisteren.

Paasboodschap 2

Een Paasboodschap van de Mariënburgvereniging van Kritisch Katholieken

Bij gelegenheid van Pasen 2018 wil de Mariënburgvereniging alle kritische en andere katholieken en alle andere christenen oproepen om in het voetspoor van de verrezen Jezus... 

Heilige geest Koerswijziging in het programma van de Credo-commissie

In opdracht van het Mariënburgbestuur werkt de Credo-commissie al enige tijd aan de (her)formulering van een inspirerende geloofsbelijdenis,.....


180514 Groene briefvlek Eminentie,

Wij sturen u deze open brief naar aanleiding van de door u onlangs geuite zorgen over de eenheid van de Kerk; wij doelen hier zowel op uw ingezonden stuk op de website National Catholic Register als op eerdere uitspraken van uw kant.


radio5 De Algemene Vergadering 2018 vindt plaats op zaterdag 6 april, van 10.30 - 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9,  3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Het middagprogramma gaat over de nieuwe brochure van de Credo-commissie: "Getuigen van geloof" - GEDACHTEN OVER GODSGELOOF EN LIEFDE.

Paasboodschap 2

Een Paasboodschap van de Mariënburgvereniging van Kritisch Katholieken

Met Pasen hebben we weer de oude verhalen gehoord, van uittocht en beloofd land, van opstanding en nieuw leven. Pasen doet ons haast vergeten wat er aan vooraf ging: de brand van de Notre Dame in Parijs...


Europese verkiezingen
Stem voor een beter Europa...


Afgelopen week heeft onze ex-voorzitter Henk Baars namens Mariënburg deelgenomen aan de jaarvergadering van European Network ‘Church on the Move’ (EN-RE), een organisatie voortgekomen uit de Acht Meibeweging die zich vanuit een christelijke inspiratie inzet voor een betere wereld.

Naar aanleiding van de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement heeft EN-RE een persbericht uitgegeven waarin zij aangeeft zich in te blijven zetten voor:

Mea Maxima Culpa Verklaring van de Mariënburgvereniging n.a.v. alle misbruikaffaires in de Kerk

De ‘Mariënburg, Vereniging van Kritisch Katholieken’ heeft, zoals vele katholieken en niet-katholieken, met ontsteltenis kennis genomen van het wereldwijd verbreide misbruik...

Logo MB 10x15 300p De afdeling Roosendaal van Mariënburg

laat een uitnodiging uitgaan voor een lezing van Tom van den Beld. Onder de titel “Door de Geest gedreven” vraagt hij In de middag van maandag 22 oktober 2008 aan belangstellenden om de Geest in hen te laten werken.

Oproep
181020 Ed dialogen

Mariënburg wil onderzoeken of er op lokaal niveau dialogen kunnen worden georganiseerd waarin leden en niet –leden met elkaar ervaring uitwisselen rond thema’s die te maken hebben met geloven en gewetensvol leven. Daarom nodigt zij u uit om iets van u te laten horen.

181022 Cover artikel 200x200

Klerikale ELITE en MISBRUIKTEN
PROEVE VAN PROBLEEMSTELLING
“Het misbruik heeft in onze kerk veel diepere wortels dan menigeen bekend is.”
TEKST AD KRIJNEN

Logo MB 10x15 300p PRIVACYVERKLARING MARIËNBURGVERENIGING

Deze verklaring is opgesteld door Mariënburgvereniging (MV) om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.