Mariënburg Congres druk bezocht

2015 congres logo350

350 mensen bezochten het Mariënburg Congres Werk in Uitvoering - Diaconie in de knel.  *)

Sinds jaren was de opkomst niet zo groot. Dat had ongetwijfeld te maken met het onderwerp diaconie, en met het zanggebeuren met een projectkoor. Ook was dit voor het eerst sinds jaren een congres met sponsors: het Skanfonds, de Commissie PIN van de KNR, en de Zusters van Liefde uit Tilburg. Die sponsors stonden vermeld in een uitstekend verzorgd programmaboekje.

Niettemin opende Henk Baars, voorzitter van Mariënburg en tevens dagvoorzitter, met de vraag of wij als congres-deelnemers de laatsten der Mohikanen waren. Gaat het in de christelijke traditie om de diaconie, en hangt het geloof er maar wat bij? Hij citeerde Hans Küng: diaconie heeft de prioriteit boven eucharistie.

Jetta Klijnsma was de eerste key-note-speaker. Wat is het wezen van het samenleven? Klijnsma sprak over de armoedebestrijding in Nederland, en de noodzakelijke synergie  tussen de professionals van de gemeenten en de vrijwilligers. 

Diaconie in de knel ?

Jozef Wissink sprak daarna over mogelijke wrijvingspunten voor de diaconie in de parochiële gemeenschappen. De zending van de kerk is volgens Lumen Gentium tweevoudig: de verkondiging van het geloof én het doordesemen van de samenleving met evangelische waarden als barmhartigheid en rechtvaardigheid. Diaconie is daarvan een vorm, en diaconie is dus wezenlijk voor kerk-zijn.

Knelpunten? In de katholieke parochies ontbeekt het soms aan communicatie en samenwerking tussen de parochiële caritas-instellingen  en de MOV-groepen - hoe zij dan ook heten. In fusie-parochies ontstaan voor de diaconie nieuwe mogelijkheden, onder meer omdat de doeners op lokaal niveau  en de bestuurders en inspiratoren op regionaal niveau beter uit de voeten kunnen.  [De bijdrage van Wissink is integraal op deze website te lezen - zie onderaan]

In een forum werden enkele vragen voorgelegd aan een gemengd gezelschap van:

  • mensen uit de praktijk: Rian Ederveen van de Stichting LOS voor ongedocumenteerden, en Hans van Vliet van het Leger des Heils.
  • wetenschappers: Roeland van Geuns (lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam) en Henk Meeuws (theoloog)
  • kerkelijke beleidsmakers: Herman Noordegraaf (PKN) en Gerard de Korte (RK)

Het was al bijna lunchtijd toen mensen in de zaal nog een kwartiertje kregen om in debat te gaan met de forumleden. Uit de applausjes bleek dat de congresdeelnemers vooral gecharmeerd waren van oproepen om als gelovigen je gezicht te laten zien en van oproepen tot actie. Zij hadden minder boodschap aan beleidspraat en wetenschappelijke reflectie.

Ontmoetingsmarkt

Het congres werd vervolgd met een lunch in de sfeerloze Expohal van de Jaarbeurs. 26 standhouders presenteerden een diaconaal doel. Elf daarvan presenteerden zich in de loop van de middag ook via de Speakersbox, dat wil zeggen met een praatje van drie minuten. De presentaties vielen helaas weg in het geroezemoes - voor zover de speakers al zichtbaar waren door grote afstand en de betonnen palen in de zaal.

De standhouders schoven later in de middag aan aan de tafels van de deelnemers, om iets over hun organisatie te vertellen. De prijs voor de beste presentatie ging naar de Stichting Leergeld Utrecht. Mensen met een Missie en voor M-25 Zoetermeer deelden de tweede plaats.

Tussen de bedrijven door was er  een zangrepetitie van een projectkoor met de zaal, onder leiding van de Vlaamse dirigent Geert Hendrix. Later op de middag zong iedereen mee met tien minder bekende Oosterhuis-liederen.
De tekstdichter zelf was er ook en hield een bezielde voorbede.

*) Nagekomen informatie: latere tellingen leiden tot de gecorrigeerde uitkomst 313.

Meer lezen?

pdfInleiding Jozef Wissink (pdf)

pdfVoorbede van Huub Oosterhuis (pdf)


november 2015