×

Waarschuwing

Het formulier #31 bestaat niet of is niet gepubliceerd.
Het formulier #35 bestaat niet of is niet gepubliceerd.
Het formulier #10 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

2016 bazaar

Korte interviews met een aantal workshopbegeleiders, bij wijze van warming up voor de Relibazaar.

2016 bazaarDe Toekomst van een illusie?
Mariënburg organiseert een Relibazaar over de toekomst van geloven.
Met een reeks workshops om met elkaar na te denken over allerlei aspecten van geloof, kerk en samenleving.

Zaterdag 29 oktober, In vergadercentrum Domstad in Utrecht.

2016 bazaarDe Toekomst van een illusie?
Mariënburg organiseert een Relibazaar over de toekomst van geloven.
Met een reeks workshops om met elkaar na te denken over allerlei aspecten van geloof, kerk en samenleving.

Zaterdag 29 oktober, In vergadercentrum Domstad in Utrecht.

2016 bazaarDe Toekomst van een illusie?
Mariënburg organiseert een Relibazaar over de toekomst van geloven.
Met een reeks workshops om met elkaar na te denken over allerlei aspecten van geloof, kerk en samenleving.

Zaterdag 29 oktober, In vergadercentrum Domstad in Utrecht.

logo k

Mark Akkerman

Wereldvrede / wapenhandel

hier komt een korte inhoud van de workshop

 

logo k

Tom van den Beld

Jezus, onze inspiratiebron

dit is de korte inhoud van de workshop

 

logo k

Eric van den Berg

Geloof en sociale media

dit is de korte inhoud van de workshop

 

logo k

Naam van de begeleider

Titel van de workshop

dit is de korte inhoud van de workshop

 

logo k

Naam van de begeleider

Titel van de workshop

dit is de korte inhoud van de workshop

 

logo k

Naam van de begeleider

Titel van de workshop

dit is de korte inhoud van de workshop

 

logo k

Naam van de begeleider

Titel van de workshop

dit is de korte inhoud van de workshop

 

logo k

Naam van de begeleider

Titel van de workshop

dit is de korte inhoud van de workshop

 

2015 congres logo

350

350 mensen bezochten het Mariënburg Congres Werk in Uitvoering - Diaconie in de knel.

2015 congres logoU herinnert zich ongetwijfeld nog het concert 1000 stemmen zingen Oosterhuis. Dat vond plaats in Eindhoven ter gelegenheid van de 80-ste verjaardag van Huub Oosterhuis. Iedereen die erbij was heeft daaraan een onuitwisbare herinnering.

Op het Mariënburg Congres op 31 oktober gaan we weer zingen met een projectkoor.

We hebben al de medewerking van de koren van de Ekklesia Amsterdam  en van Leerhuis en Liturgie Brabant/Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven.
De muzikale leiding is in handen van Geert Hendrix, dezelfde als die van 1000 stemmen zingen Oosterhuis.
Aan de piano worden we begeleid door Henri Heuvelmans.

Er zijn nog veertig plaatsen beschikbaar voor andere koorleden.

Wilt u meezingen in het projectkoor?

Meld u dan aan voor het congres met onderstaand formulier, en klik op JA bij de vraag over het projectkoor.

Als koorlid ontvangt u tijdens de congresdag de partituren. We gaan er van uit dat belangstellenden de liederen voldoende kennen. Er is tijdens het congres slechts een repetitie van een half uur.

Liedkeuze

Het onderwerp van het congres is Werk in uitvoering - Dianonie in de knel?
De liederen zijn daarom gebaseerd op Matteus 25.

 • Die ons voor het licht gemaakt heeft *
 • Goed is dat je niet doet wat slecht is, ps 1 (vl 8)
 • Wie mag te gast zijn in uw tenten wonen zelfs, ps 15 *
 • Van God is de aarde en die haar bewonen, ps 24 (vl 48)
 • Stilte nu, ps 65 *
 • Voor kleine mensen, ps 72 (vl 76)
 • Alles wacht op U vol hoop, ps 104-gezang (vl 107)
 • Gij, Gij peilt mijn hart, ps 139 (vl 138)
 • Gij die de stomgeslagen mond verstaat (vl 658)
 • Boek jij bent geleefd (vl 491)
 • Lied van de stem (vl 216)
 • Die mij droeg (vl 239)

vl is Verzameld Liedboek, met volgnummer. De met * gemerkte liederen behoren tot de laatst verschenen lichting liederen en zijn nog niet opgenomen in het Verzameld Liedboek.2015 congres logoOp 31 oktober a.s. organiseert Mariënburg een groot congres onder de titel:
Werk in uitvoering. Diaconie in de knel?

Diaconie?

In onze tijd zien we dat enerzijds kleinere geloofsgemeenschappen ontstaan, anderzijds grotere parochieverbanden. Die ontwikkelingen nodigen ons uit ons te bezinnen op de vraag hoe wij diaconie vormgeven, en wat oecumene daarbij kan betekenen.

Het congres vindt plaats in het Beatrixtheater in Utrecht.

Ontmoetingsmarkt

Bij het congres organiseren wij een ontmoetingsmarkt. De deelnemers aan het congres kunnen daar in gesprek gaan met groepen die zich op de een of andere manier inzetten voor kwetsbaren in onze samenleving.

Hiermee hopen wij een impuls te geven aan een inspirerend netwerk rondom diaconie.

De ontmoetingsmarkt vindt van 13 uur tot 15.30 uur plaats in de Expozaal naast het Beatrixtheater. In deze ruimte vindt ook de lunch plaats, diverse presentaties, onderling gesprek en zingen met een groot koor.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de ontmoetingsmarkt? Dan nodigen wij u of uw groep graag uit om contact met ons op te nemen. U kunt ook gebruik maken van een speakersbox. Kijk in de tekst hiernaast >

Hierna komt een formulier waarmee u ons van uw belangstelling laat weten.
Na uw aanmelding nemen wij contact met u op.

Kosten?

Voor uw deelname aan de ontmoetingsmarkt berekenen wij geen kosten. Consumpties zijn voor uw eigen rekening.

U kunt zich begin van de zomer desgewenst ook aanmelden om deel te nemen aan het congres. De entreeprijs daarvoor zal zijn € 20,--  inclusief bonnen voor koffie, thee, sap.
Wanneer de inschrijving voor het congres begint, krijgt u daarover bericht. 

2015 b samaritaan


Vooraankondiging congres 2015. Zodat u alvast de datum kunt noteren en warm kunt lopen voor het thema.

 

Christelijke identiteit is  een proces van inspanning om binnen
de ruimte van medemensen, van de geschiedenis en de aarde, en tevens in
confrontatie met kwade machten, het visioen van Jezus – een ontluiken
van het Rijk Gods onder de mensen – tot concrete werkelijkheid te maken:
christelijke humaniteit en humane christelijkheid tezamen.

 

Edward Schillebeeckx, in:
ONS RAKELINGS NABIJ
Gedaanteveranderingen van God en geloof

(blz. 29)

2012 tegenbewegingMariënburgers werden verwend op hun congres KATHOLIEK HIER EN NU, op zaterdag 27 oktober in Amersfoort. 200 deelnemers hadden zich aangemeld, en ze kregen waar voor hun geld.
Drie inleiders zochten met Mariënburgers naar de tegenbeweging: hoe geven we als katholieken met handen en voeten vorm aan ons geloof?

Arnold Grunberg over identiteit

Bron: Volkskrant van 11 juni 2012

Identiteit is vermoedelijk rolverdeling die het tijdelijke overstijgt, maar de meeste rolverdelingen zijn nu juist uiterst tijdelijk. Misschien is identiteit de poging om te lijken op je naaste en toch genoeg van hem te verschillen om de illusie van uniciteit levend te houden. Maar ook die definitie bevredigt  mij niet helemaal. Identiteit is rolverdeling waaraan je niet kunt ontsnappen. Ofwel, identiteit is wat je bent, maar wat je dikwijls niet wenst te zijn. Een Jood is iemand die geen Jood wil zijn.

logo-xHoe geven we als christenen, als katholieken handen en voeten aan ons geloof in de moderne, geseculariseerde, Nederlandse samenleving? Is er eigenlijk nog wel een katholieke identiteit?

Daar hebben we het over, op het Mariënburg-congres 2012:
KATHOLIEK HIER EN NU.

 >>   Hier kunt u zich direct inschrijven.

logo-xWaar halen verzelfstandigde lokale geloofsgemeenschappen de inspiratie vandaan  om hun voortbestaan te realiseren? Daar gaat het over, op het Mariënburgcongres 2013: GLOED ONDER DE AS.

 

Met onderstaand formulier meldt u zich aan voor het congres KATHOLIEK HIER EN NU.
In elk geval de vakjes met een (*) invullen.

Bevestiging

U ontvangt een bevestigingbericht per e-mail op het ingevulde e-mailadres.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

Treinkaartjes

U kunt met het formulier dagkaarten NS bestellen tegen gereduceerd tarief.
Prijzen: 2e klas € 20.85,  1e klas € 36,50.
Deze dagkaarten worden u toegestuurd door net secretariaat van Mariënburg. De dagkaarten moeten op het station worden voorzien van een datumstempel.