Heeft de paus hulp nodig?

Laten we als katholieken de paus een teken geven dat er in Nederland mensen zijn, die met hem meeleven en hoop putten uit zijn stellingname.

Mager applaus

In zijn kersttoespraak  gebruikte de paus harde woorden ten overstaan van de curie: zich onsterfelijk voelen; noodzakelijk zelfonderzoek verwaarlozen; ziek lichaam; spirituele vorm van Alzheimer; zich immuun en onmisbaar voelen; carrièrezucht enz.
Het magere applaus was veelzeggend, en kan haast tot geen andere conclusie leiden dan dat de paus er na die toespraak meer vijanden dan vrienden heeft overgehouden. Hij mag verwachten, dat zijn beleid vanaf nu alleen maar tegengewerkt zal worden.
Een krant schreef: De kerstrede van de paus leek een uithaal van een sterk leider, maar velen zien het als een roep om hulp. Dat geeft wel aan, dat die hulp niet in de kringen van de curie gezocht moet worden.

Brede actie vanuit de basis ?

Steun voor de paus door Nederlandse katholieken voor de hand te liggen. Mariënburg heeft zich tientallen jaren laten horen als bestrijder van de conservatieve koers vanuit Rome, die de Kerk in Nederland bisschoppen als Gijsen, Simonis, Eijk en Mutsaerts heeft opgeleverd. Mariënburg zou zo'n steunbetuiging kunnen faciliteren.

Nog niet zo lang geleden is een soort petitie om de paus naar Nederland uit te nodigen ook via sociale media gedaan; waarom in dit geval niet een soortgelijke actie?

Meer lezen?

Toespraak van de paus (Engels)