Marienburg Magazine, juni 2014

 logo k

Marienburg Magazine van medio juni: onder meer over de opmars van vrouwen in het Vaticaan.


Mariënburg Magazine
van juni 2014 geeft aandacht voor de opmars van vrouwen in het Vaticaan.
Sinds kort is daar de 66-jarige feministe Lucetta Scaraffia, ex-hoogleraar eigentijdse geschiedenis, werkzaam als hoofdredacteur van de maandelijkse bijlage van de staatscourant  van het Vaticaan, de Osservatore Romano. Die bijlage gaat over Vrouw/Kerk/Wereld, zoals de titel luidt. Scaraffia is nog aangesteld door Benedictus XVI.

Theologische fout in het Onze Vader

In de tekst van het Onze Vader is door Franse exegeten een theologische fout is ontdekt. Wanneer tot God gebeden wordt leid ons niet in bekoring, kun je concluderen dat God dat soms wél doet en dat daarom in het Onze Vader expliciet aan Hem gevraagd wordt dit nu niet te doen. De Franse bisschoppen hebben besloten de tekst te wijzigen. De Duitse bisschoppen zijn daarin gevolgd. De zinsnede luidt nu: laat ons niet in bekoring raken.

Priester-beeldhouwer

In een groot interview met een aantal kleurafbeeldingen, komt Omer Gielliet aan het woord, de 88-jarige Zeeuwse priester-beeldhouwer.  Gielliet werkt voornamelijk met drijf- en wrakhout.
Zijn filosofie: Het leven is geen punt, het leven is een komma. Het gaat steeds verder. Verschrikkelijk mooi.

Seksueel misbruik

Vanaf 1 juli 2014 is er geen mogelijkheid meer om een klacht in te dienen over seksueel misbruik door geestelijken in zaken die verjaard zijn of waarin de aangeklaagde is overleden. Mariënburg Magazine onderzoekt hoe in de afgelopen vier jaar de 1550 binnengekomen klachten zijn afgehandeld.


1 juni 2014