Kerk toont menselijker gezicht in Amoris Laetitia

logo k

Kerk toont menselijker gezicht in Amoris Laetitia.
Persbericht


Mariënburg, de Vereniging voor Kritisch Katholieken, is overheersend positief over de recente boodschap Amoris Laetitia (‘De vreugde van de liefde’) van Paus Franciscus. De algehele strekking van de pauselijke boodschap is toch dat de hardheid van de leer moet wijken voor begrip voor de gewetensvolle beslissingen van de individuele gelovige. De moraalridders moeten volgens de vermaning van de paus een stapje terug doen ten gunste van bewogen en begripvolle pastores. Gelovigen moeten kunnen groeien aan hun geloof door deelname aan het kerkelijk leven inclusief de viering van de eucharistie die niet voorbehouden is aan de perfecte gelovige. De paus is helaas (nog) niet zo ver gegaan om same-sex verbintenissen een gelijke status toe te kennen als het huwelijk tussen man en vrouw, maar de beweging naar een menselijker kerk is ontegenzeglijk ingezet.

In de laatste tientallen jaren is er, niet alleen in Nederland maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, een grote kloof gegroeid tussen de officiële doctrine van de kerk en de praktijk van zeer vele katholieken als het gaat om de beleving van seksualiteit en om scheiden en hertrouwen. Paus Franciscus lijkt de basis te hebben gelegd voor een brug die deze kloof kan overbruggen. Het zal tijd vergen om deze transformatie te verwezenlijken op lokaal niveau – dat laat de verklaring van kardinaal Eijk wel zien waar hij nog spreekt van “onze taak om die vreugde (van de liefde) te beschermen”. De Mariënburg Vereniging is meer dan ooit bereid de dialoog met de bisschoppen aan te gaan om het proces van bruggen bouwen en vertrouwen herstellen te versnellen.


april 2016