Harrie van den Akker nieuwe voorzitter van Mariënburg


logo k

Harrie van den Akker nieuwe voorzitter van Mariënburg. Kritische katholieken kiezen voor Paus Franciscus en voor ‘een toekomst van geloven’
Persbericht

Een dag na het uitkomen van de Exhortatie Amoris Laetitia waarin Paus Franciscus getuigt van medeleven en begrip voor gescheiden en hertrouwde katholieken, en van erkenning van de rechten en de waardigheid van vrouwen, migranten en noodlijdenden, hebben de leden van Mariënburg Harrie van den Akker tot nieuwe voorzitter benoemd.

Mariënburg, vereniging voor kritisch katholieken, is blij met de nadruk van de paus op het belang en de rol van het eigen geweten, en de ruimte die hij aan bisschoppen, theologen, plaatselijke kerken en gelovigen biedt om volgens dat geweten te handelen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst van geloven.

Voor die toekomst hebben ook de leden van Mariënburg gekozen toen zij prof. dr. ir. H. van den Akker (65 jr.) tot voorzitter benoemden. Henk Baars die 8 jaar de vereniging leidde, moest samen met penningmeester Brügemann, aftreden. Hun termijn zat erop en ze waren niet herkiesbaar.

Van den Akker heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs (hij is enkele malen uitgeroepen tot ‘docent van het jaar’), in de procestechnologie en als organist, pianist en dirigent van kerkkoren o.a. in Veldhoven en Den Bosch. Hij is verbonden aan de Universiteit van Limerick in Ierland en deels nog aan de TU in Delft. Hij wil op een creatieve, uitnodigende en barmhartige wijze vormgeven aan geloof en eredienst, en zal op zoek gaan naar medestanders binnen en buiten het bestuur, en binnen en buiten Mariënburg, om met hen vroegchristelijke idealen en gebruiken te redden of opnieuw uit te vinden.


april 2016