Bericht van bestuur

Het bestuur van de Mariënburgvereniging van Kritisch Katholieken heeft Tammo ten Berge per 14 augustus ontslagen als hoofdredacteur van het Mariënburg Magazine. Aan de basis van dit ontslag liggen conflictueuze verhoudingen binnen de redactie van het Magazine met sterk persoonlijke trekken. Deze culmineerden in een dermate grote onenigheid over een bepaald artikel voor het Magazine dat door een tweetal redacteuren de hulp van het bestuur werd ingeroepen. Pogingen van het bestuur om te bemiddelen liepen op niets uit, met name door de weigerachtige insteek van de hoofdredacteur, waardoor er naast het conflict binnen de redactie ook een conflict ontstond tussen hoofdredacteur en bestuur. Het bestuur restte toen weinig anders dan de hoofdredacteur te ontslaan die vervolgens zelf besloot per direct ook op te stappen als webmaster en webredacteur van Mariënburg en als mede-webredacteur van OpZien. Het bestuur hecht er aan te benadrukken dat een en ander geen koerswijziging van Mariënburg betekent, noch intern noch extern.

De Mariënburgvereniging betreurt de hele gang van zaken maar voegt hier aan toe dat de vereniging de heer Ten Berge heel veel dank verschuldigd is voor zijn jarenlange belangeloze inzet in tal van functies en rollen.