Mariënburg Magazine juli 2017

 

2017 06 MM juli 2017.pngBegin juli valt Mariënburg Magazine weer bij u in de bus. Wat kunt u daarin lezen?

Hermann Häring sluit zijn serie over Geloof in een geseculariseerd tijdperk af met het artikel  "De mogelijkheden voor een ekklesie zichzelf vorm te geven".
Het gaat Jezus niet om de stichting van een kerk. Zijn doop heeft niets te maken met de opname in een kerk; hij is geïnteresseerd in mensen, hun noden, hun strijd en verzoening.

Leo Le Large doet verslag van een bijeenkomst van het Knooppunt Kerken en Armoede: Arm en rijk in de kerk.

Leon Goertz sprak met de Zusters van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in Sittard. Zij maken een  doorstart van hun spiritualiteit, samengevat in menslievende zorg.

Thomas Seiterich schreef al eerder in Publik Forum over de perikelen in het Vaticaan: Franciscus heeft de aandacht verlegd van de daders naar de slachtoffers.

Margriet Gosker schrijft over 500 jaar Reformatie: De kerk moet altijd weer op de schop.

Ad Krijnen schreef een In Memoriam bij het overlijden van Omar Gielliet - icoon van een generatie.

Lidy Verdegaal interviewde de Franciscaanse Beweging:
Het woord armoede ontbreekt in onze kernwaarden bewust, omdat het zo beladen is. Waar het in wezen om gaat is eenvoud.

En tenslotte natuurlijk de columns van onze vaste en trouwe columnisten.


juni 2017