×

Waarschuwing

Het formulier #45 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

Communicatie met leden en abonnees


logo k
U ontvangt Mariënburg, Magazine voor kritisch katholieken. Dan bent u lid van Mariënburg of u heeft een abonnement zonder lidmaatschap op dat magazine.

Mariënburg wil meer per email communiceren met haar leden en abonnees. Van veel e-mailadressen weten wij echter niet of die adressen horen bij leden/abonnees of bij andere belangstellenden.

Uw postcode en uw huisnummer2016 verbinding

Ons verzoek aan u, als lid of abonnee, is:

Wilt u hieronder de postcode en het huisnummer invullen van het adres waar u het magazine ontvangt?

Oók als u denkt 'ze weten het wel', want u bespaart ons dan zoekwerk.

In onze ledenadministratie verbinden wij dan de gegevens van uw lidmaatschap of abonnement met uw huidige mailadres.

Bedankt voor uw medewerking,
Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken


 


Pricavy-beleid

Uiteraard geldt voor al uw gegevens ons privacy-beleid. Dat houdt in dat uw gegevens niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij hiermee uitdrukkelijk een doelstelling van Mariënburg gediend is. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van uw adresgegevens aan een drukker die het magazine drukt en verzendt.