×

Waarschuwing

Het formulier #45 bestaat niet of is niet gepubliceerd.
Het formulier #46 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

 

JAARREKENING 2017

MARIËNBURGVERENIGING

VERKORTE VERSIE

 

BALANS

   

31-12-2017

 

31-12-2016

ACTIVA

       

Financiële activa

224.790

260.323

Oikocredit 21232/455954

52.479

51.684

Dep. NL48RABO1096282909

30.000

60.000

Sparen NL33RABO3658400536

112.000

148.639

ASN NL20ASNB0951335383

30.311

--

 

Vorderingen en Overlopende activa

 

 

2.616

 

 

3.883

Debiteuren

520

250

Overlopende activa

1058

--

Kortlopende vorderingen

1.038

3.633

Liquide middelen

22.423

17.218

Kas

--

385

Bank NL22RABO0119187051

1.523

3.515

Bank NL77RABO0329921568

16.247

10.621

Bank NL21INGB0005597803

4.568

2.697

Bank NL20ASNB0951335383

85

--

 

249.829

281.424

   

============

 

============

PASSIVA

       

Eigen vermogen

234.756

263.153

Eigen vermogen 1 januari

263.153

155.091

Resultaat boekjaar

-/- 23.397

108.062

Bijzondere last uit 2016

-/-5.000

   

Schulden KT en overlopende passiva

 

 

15.073

 

 

18.271

Crediteuren

14.506

17.626

Schulden en overlopende posten

467

645

 

249.829

281.424

   

============

 

============

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

 

WERKELIJK 2017

BEGROTING 2017

WERKELIJK 2016

LASTEN

           

Kosten eigen

organisatie

 

 

29.655

 

 

27.910

 

 

40.323

Bestuurskosten

5.861

5.700

5.638

Kantoorkosten

17.668

15.210

30.479

Website

1.859

1.000

843

Algemene leden-

vergadering

 

 

4.267

 

 

6.000

 

 

3.363

Activiteiten en projecten

 

 

52.131

 

 

61.200

 

 

46.785

Mariënburg Magazine

29.716

31.000

29.241

Congres

20.112

25.000

15.301

Internationale contacten

1.264

1.500

906

Overige projecten en

ondersteuning

 

 

1.039

 

 

3.700

 

 

1.337

Overige lasten

1.081

3.000

3.428

Resultaat boekjaar

         

108.062

 

82.867

92.110

198.598

   

============

 

============

 

=============

BATEN

           

Contributies

39.148

40.000

45.872

Abonnementen

2.568

3.000

   

Giften en legaten

15.517

10.000

150.243

Rente en dividend

2.237

2.000

2.483

Resultaat boekjaar (negatief)

23.397

37.110

   
 

82.867

92.110

198.598

   

============

 

============

 

=============


NB: Een bijzondere last ad 5000 euro die betrekking heeft op 2016 is direct ten laste van het vermogen gebracht, ten einde het beeld van het jaarresultaat zo juist mogelijk weer te geven.

 

 

Logo MB 10x15 300p PRIVACYVERKLARING MARIËNBURGVERENIGING

Deze verklaring is opgesteld door Mariënburgvereniging (MV) om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

             
Logo MB 4 x 5 200p
 Mariënburgvereniging  Stamkaart
 Het Fort 29 |  5581 AB | Waalre  Datum
 040-8442967 |  di. & do. 09:00-12:30 uur  Contact  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Lid-nr :
 Dat-In :  Contributie 2017
 Dat-Eind :  Contributie  €    Categorie  :
 Dat-Mut1  :  Code  :
 Organisatie :  GB-Mut1  :  Status 2017  :
 Titel :  DB-Mut1  :
 Voornaam :  Betaalperiode  :
 Voorletters :  Giften/Donaties 2017  Betaalwijze  :
 Tussenvoegsel :  Mut-2  €  IBAN  :
 Naam :  Dat-Mut2  :  Machtigings-nr  :
 Straat :  GB-Mut2  :  Dat-Mach  :
 Huisnr-Toev :  DB-Mut2  :  Inc-type  :
 Postcode :  Incasso valide  :
 Plaats : Debiteuren KKA 2016
 Land :  Bedrag  €
 E-mail :  Betaald  €  Aanmelding  :
 Telefoon :  Openstaand  €  Opmerking  :
 GSM :  Dat-ope  :  Backend  :
 Aanhef :  GB-ope  :  Kolom1  :
 Dat-Geb :  DB-ope  :  Deb.2016  :
                             
                             
    Mariënburgvereniging   Mutatie 1   Stamkaart : ?code? / Debiteur    
    Het Fort 29 / 5581 AB / Waalre   Contributie ?contributie?   Datum : ?currentDate??    
    040-8442967 / di. & do. 09:00-12:30 uur   Datum : ?dat-mut1?   Contact : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    
            Grootboek : ?gb-mut1?            
    Lid-nr : ?lid-nr?   Dagboek : ?db-mut1?            
    Dat-In : ?dat-in?                    
    Dat-Eind : ?dat-eind?   Mutatie 2   Categorie : ?categorie?    
            Bedrag ?mut-2?   Code : ?code?    
    Organisatie : ?organisatie?   Datum : ?dat-mut2?    Status 2018 :      
    Titel : ?titel?   Grootboek : ?gb-mut2?            
    Voornaam : ?voornaam?   Dagboek : ?db-mut2?   Betaalperiode : ?betaalperiode?    
    Voorletters : ?voorletters?            Betaalwijze : ?betaalwijze?    
    Tussenvoegsel : ?tussenvoegsel?   Mutatie 3   IBAN : ?iban?    
    Naam : ?naam?   Bedrag ?mut-3?    Mandaat ID : ?machtigings-nr?    
    Straat : ?straat?   Datum : ?dat-mut3?    Datum Macht. : ?dat-mach?    
    Huisnr-Toev : ?huisnr-toev?   Grootboek : ?gb-mut3?    Incasso type : ?inc-type?    
    Postcode : ?postcode?   Dagboek : ?db-mut3?   Incasso valide :      
    Plaats : ?plaats?                    
    Land : ?land?   Debiteuren KKA 2016            
            Bedrag
?bedrag?            
    E-mail : ?e-mail?   Betaald '17 ?betaald?   Aanmelding : ?aanmelding?    
    Telefoon : ?telefoon?   Betaald '18 ?openstaand?   Opmerking : ?opmerking?    
    GSM : ?gsm?   Datum : ?dat-ope?   Backend : ?backend?    
    Aanhef : ?aanhef?   Grootboek : ?gb-ope?            
    Dat-Geb : ?dat-geb?   Dagboek : ?db-ope?   Status 2017 :      
                             
                             

 

radio5

Voorzitter Harrie van den Akker is vrijdag 5 januari geïnterviewd door KRO Radio over de petitie 'Ze zijn al thuis' en over de switch van Mariënburg van vereniging naar beweging. Goed om te weten maar tevens een mogelijkheid om zelf op de hoogte te blijven en anderen daarin te betrekken! Werk aan de winkel dus! “Doet u mee?”

radio5

De Algemene Vergadering 2018 vindt plaats op zaterdag 14 april, van 10.30 - 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9,  3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. In het middagprogramma vieren we ons 35 jarig bestaan en bereiden we ons voor op de toekomst. Het middagprogramma begint om 14.00 uur.

maandag 13-11-2017 om 19.30 uur de tweede lezing in het seizoen 2017/2018 van de initiatiefgroep van de afdeling West Noord-Brabant van de Mariënburgvereniging:

Taede Smedes   

GOD, IETS OF NIETS?
de postseculiere maatschappij
tussen geloof en ongeloof

Mariastede,
Sint Theresiastraat 44 in Roosendaal.
De toegangsprijs bedraagt 10,00 euro.

  Oude foto van Harry Kuitert Uitgeverij Ten Have
Harry Kuitert (Uitgeverij Ten Have)

Op 8 september 2017 overleed de spraakmakende theoloog Harry Kuitert op 92-jarige leeftijd. Reden voor Historiek om het interview dat Enne Koops enkele jaren geleden met hem had opnieuw uit te lichten. Historiek link

 

Vele van ons hebben boeken van Harrie Kuitert gelezen en hebben in zijn worsteling iets van zichzelf terug gezien. De Remonstranten hebben een treffend memorandum gepubliceerd. Memorandum

 

Open studiedag Studiekring Drewermann Nederland op zaterdag 7 oktober 2017.

Met als thema Maarten Luther. Een lezing door Dr. Eugen Drewermann met als titel "Luther wilde meer - de reformator en zijn geloof"

Kees Molenaar uit Wanssum schrijft:
Wat me altijd deugd doet bij de congressen of bijeenkomsten is de goed sfeer. Van afgelopen zaterdag neem ik vooral mee:

  • Vraag niet waar kom je vandaan, maar waar ga je heen?
  • Verdraagzaamheid: tot hoever zal ik je (jij mij) dragen?
  • Subtiele discriminatievormen

Bestuur ontslaat hoofdredacteur Mariënburg Magazine

2017 08 LAMBERT.png

 

 

Lambert van Gelder overleed 5 augustus j.l.

 

 

 

 

Zomerse klanken van Indonesische zusters in de open lucht.

 

YOU RAISE ME UP

2017 07 artikelen HäringIn een reeks van drie artikelen schrijft prof. dr. Hermann Häring over de mogelijkheden voor een ekklesia zichzelf vorm te geven.

Met de leden, aanwezig op de Algemene Vergadering, is uitgebreid stilgestaan bij de Beleidsnota van het bestuur. Aan de hand van wat de leden hebben ingebracht, is de nota bijgesteld. De komende jaren staan de volgende beleidsuitgangspunten voorop:

2017 06 MM juli 2017.png

 

 

Begin juli valt Mariënburg Magazine weer bij u in de bus. Wat kunt u daarin lezen?
 2017 05 willibrord utrechtHet bestuur van de Stichting Culturele Evenementen St.Willibrordkerk verstrekt de navolgende informatie.

Wij zetten ons ervoor in dat de Willibrordkerk open blijft voor iedereen.

Wat is er gebeurd?

De stichting die eigenaar is van het kerkgebouw, de SWS, heeft vanwege de restauratie nog een schuld van 1,5 miljoen euro. De gemeente Utrecht staat garant voor die schuld en wil terecht die schuld afgelost hebben. Voor de schuldsanering zijn twee voorstellen gedaan, een door de priesterbroederschap Pius X en een door de SCEW. B&W namen een principebesluit om voor de schuldsanering in zee te gaan met Pius X. Pius X wil een aanmerkelijk deel van de schuld betalen en heeft daarbij als voorwaarden gesteld: het exclusieve gebruik van de Willibrordkerk voor religieuze diensten en een meerderheid in het bestuur van de SWS. Eind juni beslist de gemeenteraad van Utrecht over het principebesluit.

SWS = Sint Willibrordus Stichting, eigenaar van het kerkgebouw

SCEW = Stichting Culturele Evenementen St.Willibrordkerk, de vrijwilligersorganisatie

Wat zijn de gevolgen?

Als Pius X zeggenschap krijgt over de Willibrordkerk zal het monument door hen exclusief voor religieuze diensten worden gebruikt. Veel van de huidige activiteiten op gebied van religie, spiritualiteit, cultuur en toerisme voor mensen van alle gezindten zijn dan niet meer mogelijk. Vrijwel alle vrijwilligers zullen hun activiteiten staken omdat de restricties van Pius X het werk onmogelijk maken en omdat zij niet geassocieerd willen worden met het gedachtengoed van Pius X. De gehele vrijwilligersorganisatie houdt op te bestaan.

Verlies voor de stad en de regio

Indien Pius X eigenaar wordt van de Willibrordkerk betekent dat het einde van het open, multifunctionele monument en het einde van onze samenwerking met tal van organisaties op gebied van religie, culturele en sociale activiteiten, toerisme en stadsmarketing.

De Pius X-groep

Dit is een ultra conservatieve katholieke groepering, die buiten de Rooms Katholieke Kerk staat en die zeer behoudende opvattingen heeft over het gebruik van een kerkgebouw. Het is een klein genootschap. In heel Nederland telt het ca.150 aanhangers. In Utrecht zijn er tijdens de zondagsmis ca. 30 gelovigen aanwezig. Pius X ziet Utrecht als een missiegebied en hun prioriteit is de geloofsverkondiging. Voor meer informatie over Pius X klik hier https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/sint-pius-x-geloven-als-in-1962~a7c94afd/ .

Voor een duurzaam beheer van het culturele erfgoed en handhaving van de culturele en toeristische activiteiten op het huidige niveau ontbreekt het Pius X aan de intentie, prioriteit, deskundigheid en menskracht. Het enige dat zij te bieden hebben, is geld waarmee zij de zeggenschap over het monument kopen.

Een monument om trots op te zijn

Utrecht en Nederland mogen trots zijn op de Willibrordkerk. Het is een uniek en prachtig voorbeeld van een neogotische kerk, nog geheel in de originele staat. Het is de rijkst versierde kerk van Nederland en terecht een nationaal en Europees monument.

In 1967, toen het gebouw in verval was, heeft het aartsbisdom de kerk gesloten en verkocht. Het monument werd in de periode 1991-2005 gerestaureerd met miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. Dankzij die restauratie fonkelt het interieur weer zoals van ouds. Het is een spectaculaire schat in de binnenstad van Utrecht en een toeristische trekpleister.

Een open en bruisend monument

Al ruim tien jaar heeft de Willibrordkerk een dubbelfunctie: naast een religieuze ook een culturele en toeristische functie. Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de bijzondere aard van het gebouw.  

Jaarlijks bezoeken 26.000 mensen het monument. Daarmee is het, na de Domkerk, de drukstbezochte kerk van Utrecht. De Willibrordkerk is geselecteerd als een van de twaalf mooiste kerken van Nederland die samen Het Grootste Museum van Nederland gaan vormen. Wij willen daarvoor samenwerken met het Catharijneconvent.

De Willibrordkerk heeft een befaamd Maarschalkerweerd-orgel en een geweldige akoestiek. Zij biedt een podium aan beginnende musici en conservatoriumstudenten. Duizenden mensen genieten elk jaar van de concerten, hetzij als uitvoerenden of als luisteraars.

Ons beleid is inclusief. In deze tijd van polarisatie en tegenstellingen is sociale cohesie belangrijk. Daarom willen wij verbinden met activiteiten voor en door mensen van alle gezindten en alle culturen. Onze vrijwilligers hebben de Willibrordkerk toegankelijk gemaakt voor alle bewoners en bezoekers van Utrecht.

Overigens zijn wij voorstander van ook religieus gebruik van de kerk en wij willen daartoe samenwerken met religieuze gebruikers op basis van gelijkwaardigheid.

Onze vrijwilligers

Een groep van 90 enthousiaste vrijwilligers is actief in de Willibrordkerk. Dat aantal is zeker nodig voor alle activiteiten en het onderhoud. Onder de vrijwilligers zijn mensen van alle gezindten, geaardheid en leefstijl, zowel jong als oud. Wat hen bindt is de passie voor het monument en de wens dat moois met zoveel mogelijk mensen te delen.

Onze vrijwilligers verzorgen de openstelling van het gebouw voor het publiek en de rondleidingen, zij assisteren bij de concerten en andere evenementen en zij zorgen voor de website en het programmabureau. Daarnaast zorgen enkele vrijwilligers voor het technisch onderhoud van het gebouw. Alle vrijwilligers zijn opgeleid en deskundig voor hun taak. Het is een goed georganiseerde duurzame organisatie. De inkomsten die de vrijwilligers verdienen, bleken de laatste jaren voldoende voor de basisexploitatie van het gebouw.

Verzoek aan de gemeenteraad van Utrecht

Stem niet in met het principebesluit van B&W en adviseer heroverweging.

Het monument is een toeristische trekpleister. Het gebouw brengt, dankzij de vele bezoekers, jaarlijks geld op voor de stad Utrecht en het bedrijfsleven. Door het multifunctionele gebruik door mensen van alle gezindten verbindt de Willibrordkerk en brengt mensen samen. Er is een groot verschil in draagvlak: 30 gelovigen op zondag bij Pius X tegen 26.000 bezoekers per jaar nu. Voor de restauratie zijn miljoenen aan gemeenschapsgeld gebruikt, laat de gemeenschap dan ook genieten van dit gebouw en hou het gebouw beschikbaar voor de gemeenschap.


 2 mei 2017

2017 02 2 of 3 bijeen logo copy2of3bijEEN is een onafhankelijk netwerk voor personen of groepen die in een ontspannen omgang met de bijbelse geloofstraditie elkaar door informatie, ontmoeting en samenwerking willen helpen grondiger te leren, zinvoller te vieren en mee te werken aan een betere wereld, te beginnen bij onszelf.

Mariënburg maakt deel uit van de Verbondstafel van 2of3bijEEN.

Website van 2of3bijEEN


 

Leden, inclusief partnerleden, zijn welkom op de Algemene Vergadering op zaterdag 6 mei a.s. in Utrecht.

Lees meer...